+3630 633 29 17
info@alapozoterapiak.com*
hu en fr

II. Anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztés

Az Alapozó Terápiát a helyesírás gyengeségnél nem tartottuk elég hatásosnak. Feltételeztük, hogy a gyerekkel anyanyelve helyesen írásának készsége vele születik, csak a készség valami miatt hiányos marad, megromlik, ezért a tanítás sem képes kibontani. Tíz évvel ezelőtt kidolgoztunk egy módszert, melyet „Anyanyelvi-zenei helyesírás fejlesztésnek - diszgráfiás kezelésnek” nevezünk. Lényege, hogy a gyerekeket a magyar nyelv ritmikus zeneiségére támaszkodva újra tanítjuk meghallani anyanyelvüket és csak a tiszta belső hallást, belső beszédet visszük át írásba. Ez a módszer a tökéletes beszédfelfogás fejlesztésének második lépcsője.

Felsorolunk néhány okot, hogy mi ronthatja a tiszta belső beszéd kialakulását:

 1. Orvosi okok - ide tartozik minden, ami a beszédtanulás korszakában a hallást rontja - pl. gyulladások, fülzsír, légszennyezés.
 2. Zajártalom - folyamatos háttérzaj: TV, rádió, a külvilág felfokozott zajai.
 3. Félfigyelem - a felnőtti rossz példa, háttérzaj, idegen nyelvű műsorok."
 4. Kellő szülői hozzáállás hiánya - az élő emberi kapcsolatok hiánya, elsivárosodása."
 5. Nyelvünk kiejtésének megromlása - helytelen beszédminták következtében.
 6. A tömegkommunikáció ártalmai - pl. a szinkronizált filmek rontják az artikuláció fejlődését."
 7. Pedagógus képzés hiánya - minta értékű, tiszta beszéd hiánya.
 8. Anyanyelvünk szellemiségének megromlása, a motiváltság hiánya.

A belső beszéd tisztaságának megújítására és felépítésére, biztonságossá tételére építjük rá a megtanulandó helyesírást. Egy magyar gyermek akkor tud helyesen írni, ha "belül" jól hallja, ejti anyanyelvét.

Terápiánk gyakorlatát olyan nehéz cikkben leírni, mintha a balett-tanulás vagy az énektanulás gyakorlatáról szeretnénk írásban hírt adni.
A hozzánk kerülő gyerekekről diagnosztikus, korukhoz illő tesztet veszünk fel, és értékeljük a "Diszgráfia diagnosztikus táblázata" alapján. Ezután kerül sor kartonrendszerünk használatára - az aktív terápiára.
(A témáról részletesebben a Fejlesztő Pedagógia 12. évfolyam 2001/1. számában olvashatnak.)

Néhány probléma amin segíteni lehet!

1. Helyesírási problémák:

 • Hosszú-rövid magánhangzó párokat rosszul írja.
 • Hosszú-rövid mássalhangzó párokat rosszul írja.
 • Mondat elején nagybetűt nem írja.
 • Tulajdonneveket kisbetűvel írja.
 • Mondatvégi írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki.
 • Mondatközi írásjelet nem vagy nem helyesen teszi ki.
 • Elválasztásban hibázik.
 • Szavak egybe- és különírása hibás (pl. igekötő használata, összetett szavak írása).
 • Hagyomány elve (j-ly) hibás.
 • Máshogy ejtjük - máshogy írjuk hibái:
  ~ részleges hasonulás,
  ~ teljes hasonulás,
  ~ összeolvadás.
 • Magánhangzótörvényekben hibázik (pl. szóvégi ó, ő stb.)
 • Toldalékolási törvényekben hibázik (pl. -val, -vel, -t, -tt stb.)

2. Súlyosabb, önmagukban is diszgráfiára utaló tünetek:

 • Szóból betűkihagyás.
 • Szóba betűbetoldás.
 • Következetes betűcsere.
 • Nem következetes betűcserék.
 • Szótagkihagyás szó elejéről vagy közepéről.
 • Szótag (nem toldalék!) lehagyása szó végéről.
 • Duplázás, illetve többszörözés (pl. volt = ótótót).
 • Gyenge hallási hasonlóság alapján értelmetlen betűhalmazokat ír.
 • Zöngés-zöngétlen pár csere.
 • Írásjelet "á" és "é"-ről lehagyja.
 • Kétjegyű mássalhangzóból az egyik jegyet kihagyja.
 • Toldalékot a szótól külön írja vagy a következő szóval írja egybe.
 • Hosszabb nem összetett szót szétír.
 • Fordítva ír vagy betűt fordít.
 • Súlyos tagolási gyengeség: pl. de előbb kinézett = delobkinzet.
 • Elő- vagy utánvételezés: hallja, hogy a szóban valami hosszú, de nem tudja, hol.
 • A mondatból szavakat értelemzavaróan kihagy vagy többször is leírja.

 * Tájékoztatjuk, hogy e-mailes kapcsolatfelvétel esetén az Ön által megadott személyes adatokat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, a GDPR irányelveknek megfelelően kezeljük.
Weboldalunk futtatásához és a felhasználói élmény növeléséhez, a jobb kiszolgálás érdekében oldalunk "cookie"-kat használ.
A részletekért tekintsd meg adatvédelmi tájékoztatónkat! Megértettem